Благотворителна кампания ” ТИ ИМАШ, НЯКОЙ НЕ…”

       На 10.05.2014 година сдружение “Дари Любов” стартира кампания за набиране на детски дрехи, играчки, учебни помагала, забавни и образователни игри и други- нови и втора употреба. Кампанията  се проведе с подкрепата на община Петрич и нашите партньори “Интеракт клуб”, гр. Петрич и сдружение “Хората помагат”. Целта е събраните дарения да се разпределят между социално слаби семейства, домове и центрове в област Благоевград.

       Голяма част от гражданите на община Петрич се включиха с радост в инициативата, деца и родители, хора от всяка възраст изразиха желанието си да помагат по различен начин- някои направиха дарения, други се включиха в организацията и осигуряване на материали, необходими за провеждането на кампанията. Всеки гражданин направи това благотворително, воден от доброто си сърце.

       В кампанията се включиха и много деца от община Петрич, които дариха свои любими играчки, приказки, филми и дрехи за своите връстници. Кмета на общ. Петрич- инж. Вельо Илиев лично присъства на събитието и дари за целите на кампанията книги. Една от тях – Библията, той дари на организаторите с пожелания те да следват принципите, заложени в нея и в следващите инициативи в рамките на тази кампания и да успеят да я превърнат в успешно начинание на национално ниво.

 

 

Снимки

 

Comments are closed.