“Ела с мен”

   Нашата мисия с този проект е по-добра социализация на децата и младежите, лишени от родителска грижа. Ние искаме да подобрим не само техния начин на живот, но и нашия- с нови и интересни приятелства; да спомогнем за общото нравствено и емоционално израстване; разширяване на мирогледа и възприятието за света. Ще създадем кръжоци за интелектуално и духовно развитие на децата и младежите, които ще участват в различни  занимателни и творчески инициативи. От постигнатите техни резултати, ще се гласува кое дете или младеж, ще получи наградата “Ела с мен”- СПЕЦИАЛЕН ДЕН ЗА НЕГО.
Всяко дете от домове- партньори на “Дари Любов”  ще има възможността да прекара един незабравим ден извън институцията. В този ден детето или младежът ще е  с представител на организацията или друг “приятел”; доброволец, известна личност и др., желаещи да дарят част от времето и любовта си.

 

Comments are closed.