КРАСОТАТА В ДОБРОТО

КРАСОТАТА В ДОБРОТО

   Някой бе казал: „Красотата ще спаси света“. Много красиви хора се родиха напоследък! Такива, които придобиха „красотата“ си благодарение на даровитите ръце на някой професионалист в сферата на пластичната хирургия, други я получиха даром от  добрата симбиоза между гени на родителите и прароднините.

     Но може ли едни красиви очи, които ни гледат ледено, да ни стоплят?

    Много хора идват, идват за да помагат…семето на доброто е поникнало в тях, но идвайки при мен и оставят след себе си гнедта и яростта от семената, които са поникнали в тях от хората, прекосили пътя им. И идват, и се отърсят едно хубаво като мокро куче, па си тръгнат, щастливи че съм ги видяла.

   Усмихват се, влизат и очите им като стъкло от слънце осветено светят. А после истинската им красота – добротата в делата рехава е. Идват, усмихват се, а като си тръгнат- ругаят! Това добро не е бяло!

    Красотата в доброто е: когато част от теб продължи да живее в някой друг, и този друг го посее в трети, а третият в четвърти и така…и това доведе до по-голямо добро и за други. Тогава ще умрете ли някога ми кажете?!

                                                                                                          /Диана Язаджиева/

 

Comments are closed.