По-добър живот за сирийските бежанци в България

В прикачения файл можете да намерите протокола и благодарственото писмо, което получихме от с. Скрът, общ. Петрич, за помощта, която оказа сдружение ” Дари Любов” на младото сирийско семейство емигранти- Svidetelstvo_za_darenie-s.Skrat

 

Comments are closed.